Wszystkie Instalacja wody lodowej

Instalacja wody lodowej może stanowić alternatywne rozwiązanie dla systemów klimatyzacji.

Instalacja chłodnicza zasilana jest wodą lodową. W swojej budowie podobna jest do systemów ogrzewania. Różnica polega na tym, że zasilana jest nie gorącą, a zimną wodą o parametrach niksich: na zasilaniu 5 – 10 oC i na powrocie 10 – 16 oC. Woda ta, nazywana lodową ze względu na niską temperaturę, rozprowadzana jest systemem rur od źródła do odbiorników.

Armatura steruje przepływem wody do poszczególnych odbiorników. Źródłem wody lodowej są z reguły agregaty wody lodowej. Są to wymienniki ciepła, gdzie freon jest czynnikiem pośredniczącym pomiędzy wymianą ciepła między wodą a powietrzem. Woda lodowa często jest roztworem, ze względu na niewygodną krzepliwość w 0oC. Roztwory te mogą się składać z glikolu etylenowego lub propylenowego z wodą, lub innej solanki. Odbiornikami w takich systemach są przeważnie klimakonwektory, czyli wymienniki ciepła typu woda-powietrze.

Woda lodowa, aby dopłynąć do odbiornika końcowego, potrzebuje pompy zasilającej wodę w ciśnienie. Właściwe ukierunkowanie wody i regulacja temperaturowa jest złożonym zagadnieniem. Opiera się ona o serię zaworów równoważących ciśnienie, stabilizujących przepływy na określonych odcinkach, oraz mieszających.

Niewątpliwą zaletą takich instalacji jest bardzo niski koszt utrzymania, co w dużych instalacjach jest bardzo ważnym czynnikiem. Koszty wynikają z ceny energii elektrycznej do zasilania pomp, oraz siłowników sterujących.