Wszystkie Klapy przeciwpożarowe

Okrągłe
Okrągłe

Klapy przeciwpożarowe okrągłe przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacji ogólnej, jako przegrody odcinające. oddzielają strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku (normalnie otwarte). W czasie pożaru klapy te umożliwiają zach [...]

Prostokątne
Prostokątne

Klapy przeciwpożarowe z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane, stropy i ściany. W czasie pożaru klapy umożliwiają zachowanie odp [...]