Wszystkie Przewody elastyczne

Wentylacyjne przewody izolowane wykonane są na bazie przewodów Aluduct, które osłonięte są izolacją z wełny mineralnej o grubości 20, 30, 40 lub 50 mm. Zewnętrzny płaszcz przewodów wykonany jest z folii aluminiowo poliestrowej. W przypadku dodatkowej perforacji płaszcza wewnętrznego przewód posiada dodatkowo izolację akustyczną.

Przewody izolowane kominkowe są izolowane akustycznie i termicznie. Przewody mają wkład dodatkowo perforowany. Zaizolowane są wełną mineralną o grubości 25 mm lub 50 mm osłoniętą płaszczem z folii aluminiowo-poliestrowej. Przewody wykonywanedo temperatury do 250 oC.