Wszystkie Sterowanie i automatyka

Regulatory
Regulatory

Regulator automatyczny jest urządzeniem, którego zadaniem jest sterowanie procesem. W układach z ujemnym sprzężeniem zwrotnym regulator wyznacza zadaną wartość wielkości sterującej na podstawie uchybu regulacji, czyli różnicy pomiędzy wartości [...]

Pulsery
Pulsery

Regulator nagrzewnic do jedno oraz dwufazowych urządzeń to urządzenie sterujące nagrzewnicą na podstawie nastawy temperaturowej (0-30°C) zadanej przez użytkownika oraz wewnętrznego czujnika temperatury. Jednostka może współpracować z dodatkowy [...]

Siłowniki
Siłowniki

Siłowniki zasilane mogą być prądem stałym lub zmiennym, przeznaczone są do sterownia przepustnicami w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Charakteryzują się wysoką niezawodnością, dobrą jakością wykonania, przy zachowanej konkurenc [...]

Falowniki
Falowniki

Inteligentne rozwiązanie dla układów napędowych. Duże obiekty przemysłowe często wyposażone są w dużą liczbę silników. Każda nieplanowana lub nagła przerwa w pracy napędu może w procesie przemysłowym wywołać zakłócenia, których skutki bywają b [...]