Bębnowe

Bębnowe odsysacze spalin przeznaczone są do efektywnego usuwania spalin emitowanych przez układy wydechowe pojazdów samochodowych w trakcie prób silnikowych, regulacji i diagnostyki. Stosowane są w zajezdniach, garażach, stacjach obsługi samochodów. Przy ekonomicznie optymalnym wyciągu powietrza i prostej obsłudze pozwalają usunąć całość emitowanych spalin na zewnątrz. Mogą być montowane bezpośrednio do stropu oraz do ścian lub słupów za pośrednictwem wsporników ściennych. Bębnowe odsysacze spalin mogą współpracować z następującymi wentylatorami:
• wentylatorami mocowanymi bezpośrednio do urządzenia
• wentylatorami mocowanymi do niezależnego wspornika ściennego
• wentylatorami dachowymi