Elastyczne

Tłumiki elastyczne umożliwiają wygłuszenie hałasu w trudno dostępnych miejscach i skomplikowanych do ułożenia instalacjach wentylacyjnych.
Dostępne są w trzech rodzajach różniących się budową i zastosowanymi materiałami:
Tłumiki dzięki wewnętrznemu płaszczowi z przewodu jest odporny na temperaturę wewnątrz instalacji do 250 stopni Celcjusza.
Tłumiki wewnątrz i na zewnątrz konstrukcji posiada przewód elastyczny. Bardzo łatwo dostosowuje się do prowadzonej instalacji, oraz równomiernie rozkłada warstwę izolacyjną.
Tłumiki jest odcinkiem przewodu zakończonym króćcami nyplowymi.