Falowniki

Inteligentne rozwiązanie dla układów napędowych. Duże obiekty przemysłowe często wyposażone są w dużą liczbę silników. Każda nieplanowana lub nagła przerwa w pracy napędu może w procesie przemysłowym wywołać zakłócenia, których skutki bywają bardzo kosztowne. Z tego powodu, aby utrzymać ciągłość procesu przemysłowego, konieczne jest zapewnienie niezawodnego zarządzania pracą silników.
Falownik jest elastycznym, modułowym i rozszerzalnym systemem zarządzania pracą niskonapięciowych silników jedno- i trójfazowych o stałej prędkości obrotowej. Jego najważniejsze zadania to sterowanie i pełna elektroniczna ochrona silnika, zapobieganie zatorom awaryjnym na liniach produkcyjnych i redukcja czasów przestoju serwisowego. W skład urządzenia wchodzą: jednostka centralna z układem pomiaru prądu oraz opcjonalne moduły napięciowe, moduły dodatkowych wejść/wyjść, moduły komunikacyjne i przekładniki prądowe. Wszystkie podstawowe funkcje zabezpieczeń, monitoringu i sterowania są zintegrowane w pojedynczym urządzeniu. Jedna wersja dla wszystkich zakresów prądowych i magistral polowych upraszcza projektowanie, uruchomienie i późniejszy serwis. Modułowa rozszerzalność systemu zapewnia optymalne dopasowanie do konkretnej aplikacji, ale nawet podstawowa jednostka może spełnić wymagania większości zastosowań. Sterowanie pracą silnika może się odbywać za pomocą panelu operatorskiego, programowalnych wejść/wyjść cyfrowych lub za pomocą magistrali polowej. Wszystkie funkcje sterujące wymagane w aplikacjach podstawowych są już zintegrowane i mogą być skonfigurowane za pomocą zestawów parametrów. Funkcje sterowania dedykowane aplikacji niestandardowej mogą zostać zrealizowane za pomocą wbudowanego systemu logiki programowalnej. Dla aplikacji złożonych, z większą ilością wejść/wyjść lub z sygnałami specjalnymi, dostępne są moduły rozszerzeń. Dzięki kompaktowym wymiarom i zintegrowanemu systemowi pomiarowemu może być instalowany nawet w niewielkich przestrzeniach montażowych. To wielka zaleta, szczególnie dla aplikacji wymagających zastosowania niskonapięciowych rozdzielnic wysuwnych z modułami o ograniczonej przestrzeni montażowej lub w przypadku wymiany przestarzałych systemów sterowania silnikami na nowocześniejsze.