Kanałowe

Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnych systemach wentylacji, które potrzebują stosunkowo niewysokiego sprężu, silnego strumienia powietrza oraz niskiego poziomu hałasu. Przystosowane do pracy ciągłej nie wymagają częstych i szczegółowych przeglądów, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Są znakomitym rozwiązaniem do instalacji wentylacyjnych budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. W jednym systemie możliwe jest równoległe lub szeregowe zainstalowanie pary wentylatorów. Ma to na celu zwiększenie wydajności lub podwyższenie ciśnienia. Wentylatory kanałowe dzielimy na wentylatory kanałowe domowe i wentylatory kanałowe przemysłowe.