KANAŁY PROSTOKĄTNE

Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym wraz z osprzętem służą do budowy ciągów w instalacjach wentylacyjnych, grawitacyjnych oraz o ciągu wymuszonym w systemach wentylacji mechanicznej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych i szpitalnych. Kanały prostokątne produkowane są z blachy ocynkowanej, aluminiowej i kwasoodpornej o przekrojach 150 x 50 mm i 200 x 90 mm. Możlie jest także wykonanie kanałów o wymiarach innych niż standardowe.