KLIMAKONWEKTORY WENTYLATOROWE

Najprostszy klimakonwektor wentylatorowy to urządzenie, w skład którego wchodzi wentylator, który przefiltrowane powietrze nawiewa na wymiennik ciepła i kieruje je do pomieszczenia. Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są więc wymiennik lub wymienniki ciepła, wentylator (najczęściej promieniowy lub poprzeczny) z silnikiem elektrycznym, obudowa – z izolacją akustyczną i cieplną oraz filtr. Ponieważ w trakcie pracy tych urządzeń może dochodzić do wykraplania wilgoci, klimakonwektory są zaopatrzone w tackę skroplin usytuowaną pod wymiennikiem (chłodnicą i zaworami). Aby urządzenie mogło pracować niezbędne są elementy nastawcze – przepustnice, żaluzje, osprzęt hydrauliczny (zawory odcinające, zawory regulacyjne wymienników, przyłącza) oraz elementy sterujące (termostaty, regulatory).
Regulacja wydajności klimakonwektorów wentylatorowych realizowana jest przez zmianę strumienia przepływającego powietrza lub zmianę strumienia przepływającej wody przez wymiennik. Strumień powietrza regulowany może być poprzez wielostopniową zmianę prędkości obrotowej wentylatora. W najnowszych rozwiązaniach, stosowane są wentylatory z silnikiem sterowanym inwerterem. Umożliwia to płynną regulację prędkości obrotowej oraz ogranicza zużycie energii. Do regulacji przepływu cieczy przez wymiennik wykorzystywane są zawory regulacyjne, które mogą pracować w układzie regulacji ciągłej lub dwupołożeniowej.