Kolana

Kolana i łuki wentylacyjne wykonywane są w zakresie średnic od 80 mm do 1600 mm z blachy ocynkowanej, aluminiowej i kwasoodpornej, o kątach 15, 30, 45, 60 i 90 stopni.
Proponowane są w wersji z uszczelkami EPDM które zapewniają klasę szczelności „D” wg Eurovent (certyfikat SITAC). W obydwu wersjach możemy wyróżnić 4 typy kolan:
• Pierwszym są kolana tłoczone dla serii uszczelkowej – oferowane w średnicach od 80 do 250 mm.
• Drugim są kolana segmentowe o promieniu R=D – dla serii uszczelkowej, które wykonywane są dla średnic od 200 do 1600 mm.
• Ostatnimi typami są kolana segmentowe krótkie o promieniu R=0,6 D i długie o promieniu R=2 D i wykonywanymi dla średnic od 160 do 1250 mm.
Na zamówienie kolana segmentowe mogą być wykonane w różnych nietypowych średnicach, grubościach blachy, oraz promieniach i kątach.
Kolana wentylacyjne pozwalają na zmianę kierunku prowadzenia instalacji wentylacyjnej.

Tłoczone kolano wentylacyjne stosowane do kanałów SPIRO i wentylacyjnych przewodów gładkich. Zgrzew liniowy zapewnia podwyższoną szczelność instalacji wentylacyjnej, natomiast wywinięta końcówka tworzy bezpieczną krawędź zabezpieczającą przed przecięciem ręki podczas montażu. Połączenie z przewodem wentylacyjnym następuje poprzez wsuniecie do środka kanału. Tłoczony kształt elementu wentylacyjnego powoduje mniejsze opory i spadki ciśnień. Dla zwiększenia szczelności do klasy B zalecane jest owiniecie połączenia taśmą uszczelniającą.