Oddymiające

Wentylatory osiowe oddymiające przeznaczone są do odprowadzania gorącego powietrza, dymu i spalin powstałych w pomieszczeniach podczas pożaru. Użyte materiały do budowy wentylatorów muszą być przystosowane do pracy w wysokich temperaturach. Silniki wentylatorów posiadają zabezpieczenie termicznie poprzez wbudowany czujnik temperatury. Wentylatory mogą być wykorzystywane w systemach wentylacji bytowej oraz przemysłowej.