Okrągłe

Klapy przeciwpożarowe okrągłe przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacji ogólnej, jako przegrody odcinające. oddzielają strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku (normalnie otwarte). W czasie pożaru klapy te umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy ppoż znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej.

Klapy przeciwpożarowe okrągłe produkowane są w średnicach od 100 mm do 315 mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość (na specjalne zamówienie) wykonania klap o wymiarach pośrednich. Klapy musząspełniać klasyfikację w zakresie odporności ogniowej EI120. Oznacza to, że spełniają one kryteria klasyfikacyjne szczelności ogniowej, izolacyjności i dymoszczelności w czasie 120 minut. Klapy odcinające mogą być również montowane w przegrodach budowlanych o niższej klasie odporności ogniowej niż EI120.

Klapy wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący wyposażony w sprężynę napędową. Mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną lub siłownika na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC z wyzwalaczem termoelektrycznym 72oC.
Opcjonalnie w klapach mogą być stosowane wyzwalacze termiczne lub termoelektryczne o innej temperaturze działania.