Podstawy dachowe prostokątne

Podstawa dachowa wykorzystywana jest przy zakańczaniu instalacji wentylacyjnej już na dachu budynku. Część górna wyposażana w kołnierz z profila ramkowego PQ30 przystosowana jest do montażu z prostokątnymi czerpniami bądź wyrzutniami powietrza. Wykonywana jest w dowolnych przekrojach prostokątnych o maksymalnej wielkości boków do 1400 mm jednego z nich. Standardowe wykonanie przystosowane jest do dachów płaskich, na zamówienie podstawa może być przystosowana do dachu o nachyleniu do 30 stopni. Element ten może być również wykonany z blachy kwasoodpornej lub aluminiowej.

Elementem łączącym instalacje wentylacyjną wykonaną z prostokątnych kanałów wentylacyjnych z dachowymi wywietrzakami jest podstawa dachowa PDQ-AII. Dolną część stanowi przedłużony kanał wentylacyjny prostokątny o żądanych wymiarach do max 1400×1400 mm. Górna część standardowo przystosowana do dachu płaskiego wykonana jest z profilem PQ-30 do montażu czerpni i wyrzutni prostokątnych lub wentylatorów dachowych. Na zamówienie podstawa może być wykonana z blachy kwasoodpornej, aluminiowej lub też przystosowana do dachu o nachyleniu do 30 stopni.