Promieniowe

Wentylator promieniowy przy odpowiednio dobranym systemie dystrybucji powietrza umożliwiają jednoczesną wentylację kilku pomieszczeń. Może być stosowany również z regulatorem obrotów.

Montowane są w wentylacyjnych kanałach okrągłych poprzez bezpośrednie połączenie z kanałem, lub za pomocą złączki elastycznej.