Prostokątne

Klapy przeciwpożarowe z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane, stropy i ściany.

W czasie pożaru klapy umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej.

Mechanizm wyzwalająco-sterujący wyposażony w zintegrowany wyzwalacz termiczny 72oC, sprężynę napędową, układ dźwigniowo-krzywkowy. Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24V DC lub 230V AC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy przeciwpożarowej, jak również może zostać wyposażony w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania na napięcie 24V DC lub 230V AC.

Klapy produkowane są w następujących wymiarach: szerokość od 200 do 800 mm, wysokość od 200 do 400 mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich.

Klapy posiadają klasę odporności ogniowej EI 120, co oznacza, że spełniają kryteria klasyfikacyjne szczelności, izolacyjności i dymoszczelności w czasie 120 minut.