Prostokątne

W dobie energooszczędnych budynków i innowacyjnych rozwiązań, również w dziedzinie wentylacji mechanicznej pojawiają się nowe rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest regulacja powietrza na drodze ilościowej (VAV), którą od kilku lat, również na rynku polskim możemy zaobserwować. Niewątpliwie zaletami tego rozwiązania jest mniejsza ilość energii, która niezbędna jest do przygotowania nawiewanego powietrza o odpowiednich parametrach (nagrzewnice lub chłodnice).
W stosunku do systemu z regulacją jakościową, możliwe jest dostarczenie do wybranych pomieszczeń/ stref wymaganych w danej chwili ilości powietrza.
Parametrami decydującymi o ilości dostarczanego powietrza mogą być zyski ciepła (temperatura) lub na przykład stężenie CO2. Głównymi komponentami instalacji VAV są regulatory, zwane także terminalami. Pełnią one funkcję regulacyjną – na podstawie zewnętrznego sygnału dostosowują ilość przepływającego powietrza wprzewodach wentylacyjnych. Zasada działania polega przede wszystkim na jak najdokładniejszym pomiarze prędkości przepływającego powietrza. Pomiar odbywa się na elemencie spiętrzającym, którym może być kryza lub częściej spotykany profil mierniczy. Również firma Alnor Systemy Wentylacji, wprowadza do swojej oferty regulatory VAV. Regulator RAVAV przeznaczony jest do stosowania w instalacjach wentylacji mechanicznej i stanowi istotny komponent układu ze zmiennym przepływem powietrza.
Obudowa regulatora wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej Z275. Opcjonalnie istnieje możliwość wykonania obudowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. Brzegi obudowy z mechanicznie montowanymi uszczelkami na bazie gumy EPDM, zapewniają szczelność połączenia z przewodami wentylacyjnymi. Wewnątrz obudowy przepustnica regulacyjna jest również wyposażona w uszczelnienie. Siłownik zamontowany na obudowie regulatora w sposób umożliwiający izolację termiczną układu. Układ pomiarowy zrealizowany za pomocą aluminiowych rurek spiętrzających i króćców odbioru ciśnienia, zapewnia miarodajny pomiar ilości przepływającego powietrza. Siłownik (a), regulator (b) oraz czujnik (c) zostały zintegrowane w jednym urządzeniu. Siłownik reguluje na bieżąco pozycję przepustnicy, regulator porównuje wartości aktualnego przepływu powietrza z wartością zadaną a czujnik przetwarza wartość ciśnienia różnicowego na sygnał elektryczny
Cechy charakterystyczne terminala RAVAV:
• wysoka dokładność pomiaru przepływu powietrza (również w przypadku montażu
• regulatora w miejscach o silnie zaburzonym przepływie powietrza np. odcinki za kolanami, trójnikami, itp.),
• szczelność przepustnicy regulacyjnej sklasyfikowana w 4 klasie zgodnie z EN-1751:1998,
• nieszczelność obudowy sklasyfikowana w klasie C zgodnie z EN-1751:1998,
• zakres temperatur pracy od 0 do 50 [oC],
• zakres ciśnienia różnicowego od 0 do 600 [Pa],
• możliwość pomiaru aktualnych parametrów przepływu powietrza przy użyciu zewnętrznych mikromanometrów.
W chwili projektowania i późniejszej instalacji regulatorów VAV, zaleca się zachowanie możliwie największych odcinków prostych przed i za regulatorem. Pozwoli to zapewnić wysoką dokładność pomiaru ilości przepływającego powietrza. Istnieje możliwość dostarczenia wraz z regulatorem prostownicy o znormalizowanych wymiarach, która umożliwi wyrównanie zaburzonego przepływu. Należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu powietrza przez regulator, zgodny z informacjami na etykiecie produktu.
Regulatory RAVAV dostępne są w typoszeregu średnic zgodnie z tabelą 1. W tabeli 2 przedstawiono zakresy przepływów powietrza, warunkowane średnią prędkością minimalną (2 [m/s]) i maksymalną (12 [m/s]) przepływającego powietrza.
Regulator składa się z trzech p odstawowych komponentów:
• okrągła obudowa z przepustnicą regulacyjną,
• układ pomiarowy,
• siłownik, regulator i czujnik.