Przeciwwybuchowe

Aparaty grzewczo-wentylacyjne zastosowanie znajdują w halach przemysłowych, warsztatach czy pawilonach handlowych. Ich przeznaczeniem jest ogrzewanie oraz wentylacja pomieszczeń. Urządzenia te charakteryzują się wysoką sprawnością w całym zakresie wydatków powietrza, łatwością montażu, eksploatacji i konserwacji oraz szerokim wyborem konfiguracji i sterowania.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne są to urządzenia służące do przygotowania żądanej ilości powietrza o odpowiednich parametrach w środowiskach zagrożonych wybuchem, w których występują pary benzyny do lakierów, ksylenu, toluenu, octanu etylu i alkoholu etylowego. Mogą być stosowane w strefach zagrożenia wybuchem Z1; Z2 gazami i parami cieczy palnych należących do podgrupy IIA wybuchowości i klas temperatury T1; T2; T3. Maksymalna temperatura przetłaczanego czynnika nie może przekroczyć 50°C. Zapylenie powietrza nie może przekraczać 0.3 g/m3. Aparat grzewczo-wentylacyjny typu ASI jest typowym aparatem grzewczo-wentylacyjnym dodatkowo zabezpieczonym przed powstaniem iskier mechanicznych powodujących wybuch. Aparaty stosowane są w zakładach, gdzie obok ogrzania powietrza do żądanej temperatury dostarczyć należy powietrze świeże celem zapewnienia właściwych warunków sanitarnych powietrza wewnętrznego. Obudowy aparatów mają identyczne wymiary gabarytowe, różnią się tylko konstrukcją wymienników.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne przeciwwybuchowe składają się z następujących podzespołów:
– obudowy wykonanej z blach stalowych,
– wentylatora promieniowego z wirnikiem osadzonym bezpośrednio na wale silnika elektrycznego,
– żaluzji nawiewnej z możliwością nastawienia kierownic dla regulacji kierunku i zasięgu strugi powietrza wykonanej ze stali,
– wymiennika ciepła wykonanego ze stali przystosowanego do zasilania wodą o ciśnieniu roboczym do 1 MPa lub parą wodną nasyconą o ciśnieniu do 0,6 MPa (co odpowiada temperaturze 165°C).

Aparaty ścienne wodne różnią się od aparatów parowych konstrukcją wymienników. Aparaty mają wymienniki zasilane parą wodną, a aparaty są zasilane wodą o temperaturze t1/t2 = 90/70; 110/70; 130/70; 150/70°C. Wymienniki wodne są wykonane jako III i IV rzędowe na ciśnienie robocze instalacji do 1,0 MPa. Elementy grzejne wykonywane są z rur stalowych spiralnie ożebrowanych taśmą stalową i cynkowanych. Wymienniki wykonane są jako II- i III-rzędowe przystosowane do zasilania parą wodną nasyconą o ciśnieniu od 10 – 600 kPa (6 atn.) (co odpowiada temperaturze 165°C). Elementy grzejne wykonywane są z rur stalowych spiralnie ożebrowanych taśmą stalową i cynkowanych.
Poza tym nagrzewnica składa się z:
– żaluzji nawiewnej z możliwością nastawienia kierownic do regulacji kierunku i zasięgu strugi powietrza wykonanej ze stali,
– leja wlotu stalowego z przewężką mosiężną,
– osłony wlotu z siatki mosiężnej.

Aparaty mogą być w wykonaniu prawym i lewym różniącym się tym, że w wykonaniu prawym lej wlotu znajduje się z prawej strony patrząc od strony wylotu (żaluzji), natomiast w wykonaniu lewym – z lewej strony patrząc od strony wylotu. W każdej z trzech wielkości aparatów istnieje możliwość zastosowania jednego z dwóch silników o różnych obrotach. Zastosowanie aparatów z silnikami o niskich obrotach zalecane jest w przypadku wymaganej cichej pracy aparatów i uzyskania wyższej temperatury powietrza na wylocie.