Przeciwwybuchowe

Wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wybuchu w wyniku mieszania się powietrza z gazami, mgłami i parami, montuje się wentylatory przeciwwybuchowe. Specjalna budowa wentylatorów dodatkowo zabezpiecza przed ewentualnym powstawaniem nadmiernej temperatury czy też iskier elektrycznych na zewnątrz lub wewnątrz obudowy. Wentylator orazjegoobudowa musi spełniać wszelkie normy warunków pracy dla określonej strefy zagrożenia wybuchem.