Pulsery

Regulator nagrzewnic do jedno oraz dwufazowych urządzeń to urządzenie sterujące nagrzewnicą na podstawie nastawy temperaturowej (0-30°C) zadanej przez użytkownika oraz wewnętrznego czujnika temperatury. Jednostka może współpracować z dodatkowymi akcesoriami: zegarem sterującym (w celu obniżenia temperatury w czasie nocnym lub dłuższej nieobecności), zewnętrznym czujnikiem oraz nastawnikiem. Kombinacja urządzeń pozwala na jednoczesne sterowanie kilkoma nagrzewnicami. Pulser posiada funkcję limitu maksymalnej lub minimalnej temperatury nawiewanego powietrza, która jest realizowana dzięki kanałowemu czujnikowi temperatury.