Regulatory

Regulator automatyczny jest urządzeniem, którego zadaniem jest sterowanie procesem. W układach z ujemnym sprzężeniem zwrotnym regulator wyznacza zadaną wartość wielkości sterującej na podstawie uchybu regulacji, czyli różnicy pomiędzy wartością zmierzoną a wartością zadaną tej wielkości . Celem użycia regulatora jest utrzymanie wartości wyjściowej na określonym poziomie, zwanym wartością zadaną. Regulator umożliwia poprawną i bezpieczną pracę urządzenia w stanie ustalonym i w stanach przejściowych (dynamicznych). W regulatorach sygnał sterujący wytwarzany jest na podstawie uchybu regulacji, czyli różnicy między wartością zadaną sygnału regulowanego a wartością aktualnie zmierzoną. Najpowszechniej stosowanym regulatorem używanym w praktyce jest regulator PID

Elektroniczne regulatory temperatury to urządzenia, które pozwalają zaprogramować określoną temperaturę, jakiej w danym pomieszczeniu oczekuje użytkownik. Proste termostaty pokojowe pozwalają na zaprogramowanie temperatury w trybach dzień/noc lub/i układzie tygodniowym (dzięki temu można ustalić, w jakich godzinach i w jakie dni tygodnia przyda się wyższa temperatura, a kiedy można ją obniżyć). Bardziej zaawansowane modele mają dodatkowe tryby typu urlop, ochrona przed zamarzaniem czy impreza. F

Jak działają elektroniczne regulatory temperatury?
Za pomocą czujnika temperatury termostat pokojowy pobiera informacje o wysokości temperatury w pomieszczeniu i porównuje ją z tą, którą ustawił użytkownik. W przypadku gdy temperatura osiągnie pożądany poziom, regulator temperatury wysyła informację do sterownika pieca o konieczności zatrzymania pompy c.o. lub wyłączeniu kotła. W bardziej zaawansowanych modelach regulator steruje również temperaturą c.w.u. czy zaworem mieszającym.

Nowoczesne regulatory pokojowe wcale nie muszą być urządzeniami, które zajmują miejsce i szpecą ścianę. Regulatory pokojowe są montowane podtynkowo i dostępne w większości modeli z kolorowym dotykowym wyświetlaczem, który może pełnić funkcję elektronicznej ramki na zdjęcia. Wszystkie modele mają trwałe i eleganckie obudowy.