ŚCIENNE

Klimatyzacja to proces polegający na dostosowywaniu temperatury, wilgotności, czystości i dystrybucji powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymanie zadanych warunków przez użytkownika. Najprostszym urządzeniem do obróbki powietrza są klimatyzatory ścienne. Należą do najpopularniejszych typów urządzeń dostępnych na rynku. Klimatyzator ścienny (jednostka wewnętrzna) montowany jest na ścianie. Pojedyncza jednostka może zapewnić komfort w jednym pomieszczeniu.
Jednostki ścienne moga pracować w systemie 1 na 1 – jedna jednostka wewenętrzna + jednostka zewnętrzna lub pracować w systemie „multisplit”, gdzie kilka jednostek ściennych obsługuje jedna jednostka zewnętrzna. Jednostki wewnętrzna i zewnętrzna połączone są tzw. instalacją freonową składającą się z dwóch miedzianych rurek, którymi płynie czynnik chłodniczy (np. freon R410A) oraz przewodem elektrycznym, tzw. zasilająco-sterującym. Tego typu klimatyzatory zasilane są napięciem 230V, a w większości przypadków ich pobór mocy jest bardzo niski. Jest to typowe rozwiązanie chłodzenia pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Zaletami są duży wybór marek i modeli, nie szpeci pomieszczenia, dostępny w wielu wymiarach i kształtach, posiada funkcje grzania i chłodzenia.