Szynowe

Kanał odciągowy samouszczelniający jest przeznaczony do odciągania spalin samochodowych za pomocą odsysacza balansowego przejezdnego przemieszczającego się wzdłuż kanału. Przemieszczanie odsysacza odbywa się poprzez przewód elastyczny zakończony ssawka zaciśnięta na rurze wydechowej samochodu. Kanał jest przeznaczony do obsługi samochodów osobowych i ciężarowych.