USZCZELKI

Uszczelka wykonana jest z samoprzylepnej taśmy polietylenowej. Wytrzymałość temperaturowa uszczelki wynosi 80oC. Uszczelka ceramiczna charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością temperaturową wynoszącą 1100oC. Nośnikiem uszczelki jest filc ceramiczny z włókna glikokrzemianowego. Materiałem klejącym jest akryl modyfikowany. Uszczelki wykorzystywane są jako uszczelnienie kołnierzy kanałów wentylacyjnych oraz uszczelnienie połączeń w centralach klimatyzacyjno – wentylacyjnych. Ponadto uszczelka ma zastosowanie przy uszczelnianiu systemów podwyższonej odporności ogniowej.