Wodne

Aparat grzewczo-wentylacyjny z nagrzewnicą wodną stosuje się do ekonomicznego i efektywnego ogrzewania oraz schładzania powietrza w różnego typu pomieszczeniach.
Zalety ogrzewania/chłodzenia:
– szybkie osiągnięcie danej temperatury w pomieszczeniu,
– mała bezwładność systemu ogrzewania/chłodzenia pozwala zastosować przemienny system grzewczy albo ogrzewanie strefowe,
– wysoka efektywność cieplna i chłodnicza,
– podstawowe koszty systemu ogrzewania/chłodzenia nadmuchowego są znacząco niższe od analogicznego systemu ogrzewania/chłodzenia standardowego (grzejniki itp.).