Wywiewne

Centrala wentylacyjna przeznaczona jest do zapewnienia wymiany powietrza w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych. Zadaniem centrali wywiewnej jest odprowadzenie powietrza zużytego z pomieszczeń. Konstrukcja centrali wykonana jestz aluminium. Centrale potrafią osiągać sprawność powyżej 90%, co stawia je na samym szczycie w tym zakresie. Ich zakres wydajności wynosi od 170 do 2000 m3/h.
W połączeniu z wysokosprawnymi wentylatorami są to urządzenia, których eksploatacja jest najtańsza z pośród wszystkich dostępnych rozwiązań.