Kanały wentylacyjne

Kanały i kształtki wentylacyjne prostokątne wykonane są z blachy ocynkowanej zgodnie z polskimi normami. Mogą być wykonane także zgodnie z innymi normami lub z blachy nierdzewnej, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia. Przewody wentylacyjne są projektowane zgodnie z ITB-KOT-2019/0948, które określają wymiary, klasy przewodów i graniczne parametry pracy. Do produkcji kształtek i kanałów o przekroju prostokątnym stosowane są blachy i taśmy stalowe ocynkowane w gatunku DX51D+Z275-M-A-C (275 g/m2) wg PN-EN 10142+A1. Ramki wykonane są z profilu K20, K30 lub naroży. Istnieje opcja wykonania przewodów z innego gatunku blachy lub z innych materiałów, np. ze stali nierdzewnej. Przewody olejoszczelne, które są przeznaczone do instalacji odprowadzających powietrze nasycone olejem, są uszczelniane olejoodpornym uszczelniaczem.

Zamknij menu