Wentylatory wentylacja decentralna

Wentylacja zdecentralizowana zapewnia wygodę poprzez dostarczanie optymalnej ilości świeżego powietrza bez potrzeby uchylania okien, co eliminuje nadmierne wychładzanie pomieszczeń w zimie i unikanie napływu owadów w okresie letnim. System wentylacji składa się z kilku mniejszych jednostek rozmieszczonych w różnych pomieszczeniach domu. Dzięki zastosowaniu energooszczędnych wentylatorów i wysokosprawnych wymienników ciepła, instalacja urządzeń typu AHR i HRV przynosi również korzyści ekonomiczne. Odzyskiwanie ciepła odbywa się poprzez dwukierunkową pracę urządzeń. W fazie wywiewu zużyte powietrze przechodzi przez wymiennik, oddając swoją energię cieplną, a w fazie nawiewu ciepło zgromadzone w wymienniku jest odebrane i przekazywane do pomieszczenia.

Dodatkowym atutem jest minimalna ingerencja w strukturę budynku w porównaniu do tradycyjnych systemów rekuperacji. Urządzenia są bezpośrednio umieszczone w zewnętrznych ścianach budynku, eliminując konieczność instalowania rozległych kanałów wentylacyjnych i przeprowadzania głębokich remontów. To z kolei prowadzi do znacznego obniżenia kosztów instalacji, szczególnie w starszych budynkach.

Zamknij menu